ADS (HOSE): Dệt sợi DAMSAN

21/01/2022

27.85

0.05 (0.18%)

K.L: 33,360

KLCP lưu hành: 28,069,450

KL TB 20 phiên: 389,555

EPS cơ bản (1000đ): 1.486

P/B: 1.94

P/E: 18.75Opening soon!