ADG (HOSE): Clever Group

18/01/2022

51.50

-0.30 (-0.58%)

K.L: 13,470

KLCP lưu hành: 18,000,333

KL TB 20 phiên: 89,620

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 4.04

P/E: -Opening soon!