ACM (HNX): Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

21/01/2022

3.20

-0.20 (-5.88%)

K.L: 2,733,100

KLCP lưu hành: 51,000,000

KL TB 20 phiên: 1,371,500

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.44

P/E: -Opening soon!