ACL (HOSE): Thủy sản CL An Giang

21/01/2022

17.25

-0.05 (-0.29%)

K.L: 4,760

KLCP lưu hành: 50,159,019

KL TB 20 phiên: 87,830

EPS cơ bản (1000đ): 0.771

P/B: 1.23

P/E: 22.36Opening soon!