ACB (HOSE): Ngân hàng Á Châu

20/04/2021

33.60

-0.10 (-0.30%)

K.L: 716,690

KLCP lưu hành: 2,160,089,400

KL TB 20 phiên: 9,341,480

EPS cơ bản (1000đ): 3.557

P/B: 2.05

P/E: 9.45Opening soon!