ACB (HOSE): Ngân hàng Á Châu

21/01/2022

33.45

0.50 (1.52%)

K.L: 440,400

KLCP lưu hành: 2,161,558,483

KL TB 20 phiên: 11,126,800

EPS cơ bản (1000đ): 3.992

P/B: 1.91

P/E: 8.38Opening soon!