ABS (HOSE): DV Nông nghiệp Bình Thuận

21/01/2022

23.65

0.15 (0.64%)

K.L: 91,650

KLCP lưu hành: 46,033,234

KL TB 20 phiên: 456,560

EPS cơ bản (1000đ): 1.105

P/B: 2.09

P/E: 21.40Opening soon!