AAV (HNX): Việt Tiên Sơn Địa ốc

26/01/2022

21.30

-0.60 (-2.74%)

K.L: 263,800

KLCP lưu hành: 31,874,996

KL TB 20 phiên: 455,834

EPS cơ bản (1000đ): 0.441

P/B: 1.82

P/E: 48.26Opening soon!