AAA (HOSE): An Phát Bioplastics

26/01/2022

16.55

-0.45 (-2.65%)

K.L: 309,690

KLCP lưu hành: 211,051,641

KL TB 20 phiên: 7,313,300

EPS cơ bản (1000đ): 1.308

P/B: 0.78

P/E: 12.65Opening soon!