PLX update VCSC

25/02/2021 - 15:15 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(43)


Khuyến nghị khả quan cho PLX với giá mục tiêu 62.400 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Tập đoàn ENEOS Corporation, công ty có liên quan đến nhà đầu tư chiến lược JX Nippon Oil & Energy Vietnam của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX), đã đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu của PLX. Thời gian thực hiện của giao dịch này trong giai đoạn 01/3-30/03.

Ngày 18/02, PLX công bố kế hoạch bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 75 triệu cổ phiếu hiện tại. Số tiền thu được (ước tính 1,4 nghìn tỷ đồng theo giá hiện tại 56.800 đồng/CP) sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo PLX và quy định của HOSE, giá chào bán mua ít nhất sẽ tương ứng ít nhất 96,5% giá tham chiếu. Lấy ví dụ, nếu giá đóng cửa phiên trước đó (giá tham chiếu) là 56.800 đồng/CP, giá chào mua sẽ tương ứng hoặc cao hơn 54.800 đồng/CP. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn HOSE.

Nếu giao dịch này thành công, sẽ giúp tăng tỷ lệ sở hữu của ENEOS Corporation tại PLX lên 10,9% từ 9,0% hiện tại.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 62.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 13,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,9%)