PGI - Tăng trưởng lợi nhuận cao sẽ không duy trì đến năm 2022

10/10/2021 - 12:20 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


HongThuy_90

Ngày tham gia: 09/12/2020

(0)


9T2021 – Phí bảo hiểm gốc và lợi nhuận biến động ngược chiều

Công ty ước tính LNTT 9T21 đạt 247 tỷ đồng (+52% YoY). Với LNTT 6 tháng đầu năm là 196,2 tỷ đồng, LNTT Q3 ghi nhận khoảng 50,8 tỷ đồng (+52% YoY). Dữ liệu về tổng phí bảo hiểm gốc trong Q3 không được chia sẻ nhưng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước suy giảm do tác động tiêu cực của các yêu cầu giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong đợt dịch thứ tư. Kết quả kinh doanh Q3 có vẻ tốt hơn dự phóng của chúng tôi, có thể là nhờ doanh thu phí bảo hiểm gốc và thị trường chứng khoán không giảm sâu như chúng tôi lo ngại. Doanh thu phí gốc sụt giảm 3,5% YoY trong nửa đầu năm 2021, trong đó bảo hiểm sức khỏe giảm sâu nhất 52% YoY khi công ty ngưng hợp tác bancassurance với FE Credit.

Có hai nguyên nhân cho diễn biến trái ngược của tổng phí bảo hiểm và LNTT:

  • Do các quy tắc kế toán bảo hiểm, doanh thu của một số hợp đồng bảo hiểm dài hạn đã bán năm ngoái được phân bổ cho năm nay trong khi chi phí bán hàng tương ứng đã được hạch toán vào năm ngoái.
  • Chi phí bán hàng giảm do doanh thu phí bảo hiểm sức khỏe giảm, đây là sản phẩm có tỷ lệ chi phí bán hàng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng phí bảo hiểm gốc năm ngoái.

Theo đó, tỷ lệ bồi thường trong 6T21 tăng lên 45,98% từ 43,62% trong 6T20 trong khi tỷ lệ chi phí giảm mạnh từ 47,44% xuống 42,59%. Tỷ lệ kết hợp (tổng tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ chi phí) ở mức 88,58%, so với 91,07% của cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng - Tăng trưởng lợi nhuận cao sẽ không duy trì trong năm tới

Chúng tôi cho rằng KQKD thuận lợi trong 9T21 sẽ kéo dài đến cuối năm nay do công ty dự kiến doanh thu bán bảo hiểm sức khỏe sẽ thấp hơn năm ngoái. Trong năm 2022, tăng trưởng phí bảo hiểm gốc sẽ có xu hướng khả quan sau khi nền kinh tế phục hồi. Doanh thu bảo hiểm sức khỏe năm 2022 sẽ tăng từ mức nền thấp năm 2021, dẫn đến tỷ lệ chi phí cao hơn.

Do đó, chúng tôi dự phóng doanh thu phí gốc và LNTT cho năm 2021 là 3.336 tỷ đồng (-5,3% YoY) và 294 tỷ đồng (+ 35,7% YoY). Riêng năm 2022, doanh thu phí gốc và LNTT lần lượt là 3.595 tỷ đồng (+7,8% YoY) và 229 tỷ đồng (-21,7% YoY).