HAX

07/01/2022 - 21:26 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


doanngocthao

Ngày tham gia: 03/11/2020

(48)


Khuyến nghị mua đối với HAX với mức giá mục tiêu là 37.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX – sàn HOSE) lần lượt dự bán đạt 5.801 tỷ đồng (tăng 4,2% so với năm trước) và 116 tỷ đồng (giảm 7 %), EPS FW2021 = 2,332 đồng \/CP, tương ứng với mức P/E FW2021 = 12.5x.

Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số của HAX lần lượt 6.317 tỷ đồng (tăng 8,9% so với năm trước) và 208 tỷ đồng (tăng 80%), EPS FW2021 = 4.208 đồng /CP, tương ứng với mức P/E FW2022 = 6.9x.

Các giả định chính cho kết quả kinh doanh HAX gồm (1) Sản lượng xe trong 2021-2022 lần lượt đạt 2.463 tỷ đồng (giảm 1,6% so với năm trước) và 2.586 chiếc (tăng 5%) và (2) Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức 4,6% năm 2021 lên 6,0% 2022.

Lợi nhuận 2022 đạt đỉnh lịch sử (208 tỷ đồng, tăng trưởng 80%) nhờ (1) Nhu cầu bùng nổ sau dịch và kích thích bởi hỗ trợ phí trước bạ và (2) Biên lợi nhuận gia tăng do cạnh tranh suy giảm.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HAX với mức giá mục tiêu là 37.000 đồng/CP được xác định bởi phương pháp định giá P/E với P/E mục tiêu 2022 = 8.6x nhằm phản ánh (1) sự chuyển biển tích cực của ngành và sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt lợi nhuận doanh nghiệp và (2) mức P/E hợp lý tăng lên do bối cảnh lãi suất thấp.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056


Mở tài khoản ekyc theo ảnh
tải app MBS Mobile trên kho ứng dụng > mở TK ekyc > chọn Dịch vụ có broker : 8958 - Đoàn Ngọc Thao
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN