ANV – CẬP NHẬT KQKD QUÝ 2/2021

22/07/2021 - 07:36 | Diễn đàn | 0 Bình luận | 0 Thích | Tags:


Jame.Nguyen.SSI

Ngày tham gia: 19/11/2020

(17)


- Doanh thu thuần quý 2/2021 đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 21% YoY. Doanh thu điện mặt trời 39 tỷ đồng. Doanh thu tăng nhờ phục hồi xuất khẩu cá tra, riêng thị trường Trung Quốc dù gặp khó khăn về kiểm dịch thủy sản đông lạnh trong tháng 5-6 nhưng trong tháng 4 ANV xuất khẩu rất mạnh sang Trung Quốc (kim ngạch XK tháng 4 của ANV bằng cả quý 1/2021).  
- Lợi nhuận gộp đạt 138 tỷ, tăng 54% YoY, trong đó mảng điện mặt trời đóng góp 28 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 12.9%, tăng 260 điểm cơ bản.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm 26% YoY do chi phí vận chuyển tăng mạnh 323% YoY ở mức 60 tỷ. Biên lợi nhuận ròng đạt 2,2%, giảm 143 điểm cơ bản. Có thể thấy vấn đề chi phí vận chuyển tăng gấp 3-5 lần đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của tất cả doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.
- Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.780 tỷ đồng và LNST đạt 88 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% YoY và giảm 16% YoY.
- Tại ĐHCĐ cuối tháng 6, ANV đã điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2021 so với tài liệu ĐHCĐ đã công bố như sau: doanh thu từ 4.500 tỷ giảm còn 3.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế từ 450 tỷ giảm còn 250 tỷ. Theo kế hoạch mới, 6 tháng đầu 2021, ANV hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch LNTT. 
- Lưu ý rằng số lợi nhuận thực tế của ANV thấp hơn nhiều so với số liệu công ty cung cấp tại ĐHCĐ.