ACB – Điểm cơ bản cải thiện

22/02/2021 - 12:50 | Diễn đàn | 3 Bình luận | 3 Thích | Tags:


Gautruc_11

Ngày tham gia: 11/11/2020

(3)


ACB công bố LNST Q4/2020 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+23% QoQ/+63% YoY) phần lớn nhờ vào thu nhập lãi ròng và thu nhập ngoài lãi khác. Trong năm 2020, LNST của ACB đạt 7,7 nghìn tỷ đồng (+28% YoY), hoàn thành 121% dự báo của chúng tôi.

Chất lượng tài sản được tăng cường bằng cách tăng dự phòng, chúng tôi đánh giá cao việc làm này để ngăn ngừa khả năng suy giảm chất lượng tài sản trong tương lai. Tỷ lệ LLR cao sẽ giúp ACB linh hoạt trong việc giảm trích lập dự phòng và giúp tăng lợi nhuận trong năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ NPL thấp và chúng tôi cho rằng tỷ lệ NPL trong Q4/2020 của ACB (0,59%) là mức thấp nhất trong ngành.

ACB giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2021 là 1,3x so với mức trung bình ngành là 1,94x. Chúng tôi tin rằng ACB xứng đáng với mức định giá cao hơn so với mức trung vị ngành nhờ kết quả hoạt động tốt và chất lượng tài sản vững chắc. Các chất xúc tác ngắn hạn có thể bao gồm việc ghi nhận phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền và khả năng sẽ được thêm vào các chỉ số (ví dụ: VN30, VNDiamond và VNFinlead)